Ընթացիկ ծրագրեր

Հայաստանում նեոնատալ ծառայությունների որակի բարելավման ծրագիր

Նեոնատալ բժշկության հայկական ասոցիացիան ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ 2015թ.-ից իրականացնում է Հայաստանում նեոնատալ ծառայությունների որակի բարելավման ծրագիրը: Ծրագրի մի քանի բաղադրիչ իրականացվում է Հայկական ակնաբուժության նախագծի հետ գործակցությամբ: Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ Երեւանում՝ ներառելով նեոնատալ խնամքի ծառայություն մատուցող բոլոր հիվանդանոցները: Մինչ օրս ծրագրի հիմնական ձեռքբերումներն են՝

 

 • ոլորտի համապարփակ գնահատում` ընդգրկելով ՀՀ ողջ տարածքում նեոնատալ ծառայություններ տրամադրող 32 բուժհաստատություն
 • ՀՀ 60 բուժհաստատության շուրջ 700 մասնագետի վերապատրաստում եւ պարբերական աշխատանքային այցեր
 • առաջին, երկրորդ եւ երրորդ մակարդակների նեոնատալ ծառայություն մատուցող բուժհաստատությունների մասնագետների համար նեոնատալ կլինիկական 51 ուղեցույցի մշակում
 • Մուրացան բժշկական համալիրի նորածնային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի մասնագետների 24/7 մասնագիտական խորհրդատվություն ՀՀ բոլոր մարզերի նեոնատոլոգների համար` նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
 • Երեւանի նորածնային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում եւ մարզերի նորածնային ծառայություններում ընտանիքամետ նեոնատալ մոդելի հզորացում հոգեբանների, բուժքույրերի եւ բժիշկների անմիջական մասնակցությամբ
 • հոգեբանական ծառայության տրամադրում նորածինների ընտանիքներին (շուրջ 800)
 • պետական չափորոշիչների մշակում ՀՀ ԱՆ-ի եւ ոլորտի առաջատար մասնագետների ջանքերով
 • նորածնային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում եւ մարզերի նորածնային ծառայություններում ընտանիքամետ նեոնատալ մոդելի հզորացում հոգեբանների, բուժքույրերի եւ բժիշկների անմիջական մասնակցությամբ
 • շարունակական խնամքի ուղեցույցների մշակում եւ վերապատրաստումների իրականացում
 • 250 հարցից բաղկացած ամբողջական մասնագիտական թեստերի կազմում՝ գնահատելու մասնագետների՝ նեոնատալ ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտ մակարդակը
 • հիվանդանոցներում նեոնատալ ծառայությունների աշխատանքը համակարգող փաստաթղթերի մշակում եւ վերանայում
 • աջակցություն ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ՀՀ 36 բժշկական հաստատություններում 200-ից ավելի սարքերի եւ սարքավորումների բաշխման գործընթացին: