Հրապարակվել է ՆԲՀԱ գնահատման զեկույցը

24.05.2018

Նեոնատալ բժշկության հայկական ասոցացիան (ՆԲՀԱ)  իրականացրել է նորածնային ծառայությունների որակի գնահատման  հետազոտություն 31 բուժհաստատությունում, որոնք մատուցել են տարբեր մակարդակի նեոնատալ ծառայություններ Հայաստանի բոլոր մարզերում և Երևանում։ Հետազոտության արդյունքների հիման վրա հետազոտող խումբը մշակել է մի շարք հանձնարարականներ, որոնք ուղղված են նեոնատալ ծառայությունների որակի բարելավմանը։

 

Ներբեռնել

 

Հրապարակվել է ՆԲՀԱ գնահատման զեկույցը