Հրապարակումներ

ՆԲՀԱ գնահատման զեկույց
29.05.18
Հիվանդ նորածինների վարում
02.10.17
Երբ մեր փոքրիկը նեոնատալ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում է
07.04.17
Ձեր նորածին բալիկը տանը՝ ինտենսիվ խնամքից հետո
07.04.17
Ընտանիքակենտրոն նեոնատալ խնամքի սկզբունքները
25.09.16
Նորածինների խնամք եւ բուժօգնություն. ուսումնական ձեռնարկ
29.07.16
Նորածինների խնամք եւ բուժօգնություն. պրեզենտացիաներ
29.07.16
Առողջ նորածինների խնամք եւ հիվանդ նորածինների վարում. կլինիկական ուղեցույցներ (հայերեն)
29.07.16