• Утвержденные клинические руководства
  Утвержденные клинические руководства

  Утверждение 24 клинических руководства на тему ,,Уход за здоровыми новорожденными и ведение больных новорожденных”

 • Президентская награда
  Президентская награда

  Указом президента РА члены ААНМ Грант Калентерян, Игорь Налчаджян, Шагане Геворгян и Маринэ Овакимян были награждены премией за 2015 год в области медицины за свою публикацию ,,Развитие реанимации и интенсивной терапии новорожденных  в Республике Армения”.

 • 24/7 consultation
  24/7 consultation

  Armenian Association of Neonatal Medicine established 24/7 hotline in Muratsan medical complex to provide neonatal consultation to all hospitals of Armenia. 

   

  095 95 95 77 | 041 95 95 66 | Skype: Muratsan NICU | Hangout: Hrant Kalenteryan

 • Վերապատրաստումներ
  Վերապատրաստումներ

  ՀՀ բոլոր մարզերում Նեոնատալ բժշկության հայկական ասոցիացիայի կազմակերպած Նորածինների խնամք եւ բուժօգնություն թեմայով դասընթացներին վերապատրաստվել է նեոնատալ ոլորտի շուրջ 700 բուժաշխատող: ՀՀ առողջապահության նախարարությունը մասնակիցներին շնորհել է շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ:

 • Сотрудничество
  Сотрудничество
 • Члены Армянской ассоциации неонатальной медицины
  Члены Армянской ассоциации неонатальной медицины

  Члены ААНМ, чьими силами была успешно осуществлена двухгодичная программа ,,Улучшение качества неонатальных услуг в Армении”, финансируемая  Агенством международного развития США. 

Если  вы верны видению и миссии Армянской aссоциации неонатальной медицины, заполните опросник, чтобы стать членом ААНМ.