Դառնալ անդամ

Եթե հավատարիմ եք Նեոնատալ բժշկության հայկական ասոցիացիայի տեսլականին և առաքելությանը, լրացրեք հարցաթերթը՝ ՆԲՀԱ անդամ դառնալու համար:

Անձնական տվյալներ
Մասնագիտական տվյալներ